Asfaltno postrojenje je složen sustav čiji je cilj proizvodnja kvalitetne vruće asfaltne mješavine zadanog sastava i zadane temperature. Tehnološka i konstruktivna obilježja asfaltnih postrojenja utvrđuju se na način proizvodnje odnosno miješanja asfaltne mase. Prema tome asfaltna postrojenja mogu biti ciklička i kontinuirana.

Uobičajena su asfaltna postrojenja s cikličkim načinom miješanja. Ciklički način je način gdje se svi resursi (minerali, punilo, vezivno sredstvo) prvo izvažu te se dodaju u miješalicu koja onda ima ciklus u kojem miješa ulazne resurse. Nakon što se svi ulazni resursi izmiješaju miješalica se prazni te je spremna za novi ciklus miješanja. Dakle sama operacija proizvodnje asfaltne mješavine odvija se u ciklusima. Uglavnom su srednjeg do velikog proizvodnog učinka.

Asfaltna postrojenja s kontinuiranim načinom miješanja različitog su proizvodnog učinka. Tehnološki su jednostavnija i zbog tog su pogodnija u smislu njihove pokretljivosti za brza i česta preseljenja. U odnosu na ciklička, nižeg su troška nabave te veće uštede u energiji. Miješalica kod kontinuiranog načina miješanja kontinuirano se puni ulaznim resursima (mineral, punilo i vezivno sredstvo) te se kontinuirano prazni s gotovom mješavinom. Gotova mješavina može se prazniti u silos gotove mješavine ili direktno na kamion.
Za takav tip postrojenja je potrebno imati super idealne komponente minerala (kamenih agregata).

Asfaltna postrojenja također se dijele na stacionarna postrojenja koja se montiraju na betonske temelje, stacionarna postrojenja koja se montiraju na metalne temelje te mobilna asfaltna postrojenja. Stacionarna postrojenja koja se montiraju na metalne temelje jednostavnija su za montažu te za preseljenje s jedne lokacije na drugu u odnosu na stacionarna postrojenja koja se montiraju na betonske temelje. Takva postrojenja nazivaju se još i polu-mobilna te su kablovi i cjevovodi takvih postrojenja napravljena za jednostavniju i bržu demontažu i montažu.

Jedan od ključnih elemenata kod odabira asfaltnog postrojenja je kapacitet samog postrojenja. Kapacitet postrojenja ovisi o tipu asfaltnog postrojenja, a kreće se od 80t/h do 400t/h

Osnovni sustavi od kojih se sastoji svako asfaltno postrojenje su:

  • sustav predozatora
  • sustav za sušenje i zagrijavanje
  • sustav za otprašivanje
  • toranj za miješanje
  • silos za asfaltnu mješavinu koji može biti pokraj tornja za miješanje a može biti i integriran u toranj za miješanje
  • sustav za opskrbu punilom (filer)
  • sustav za opskrbu vezivnim sredstvom (bitumen)
  • sustav za upravljanje postrojenjem

Zbog bolje uštede energije, novih tehnologija, bolje iskoristivosti resursa te zadovoljavanja novih standarda u asfaltnoj industriji, asfaltna postrojenja dograđuju se raznim sustavima. U novije vrijeme jedna od najpopularnijih dogradnji je dogradnja sustava za korištenje upjenjenog bitumena (Schaumbitumena) za proizvodnju niskotemperaturnog asfalta što je budućnost u asfaltnoj industriji. Kod ove dogradnje dobivamo znatnu uštedu energije uz istu kvalitetu asfaltne mješavine. Sustav za upjenjeni bitumen (Schaumbitumen) često se koristi s sustavom za korištenje starog (recikliranog) asfalta. Kod kombinacija ovih dviju metoda dobiva se znatna ušteda energije te ušteda u resursima, a asfaltna mješavina zadržava istu kvalitetu kao i bez ovih sustava. Od ostalih dogradnji koje doprinose poboljšanju kvalitete proizvodnje valja spomenuti sustav za korištenje polimernih vlakana i polimernog bitumena čime dobivamo bolju kvalitetu asfaltne mješavine te dogradnja postrojenja novim upravljačkim sustavom s kojom dobivamo jednostavnije i kvalitetnije upravljanje te bolju kontrolu trošenja materijala i energenata asfaltnim postrojenjem što nam donosi uštedu u energiji i resursima (minerali, punilo i vezivno sredstvo).