1.  ACM 100 - 140 Prime

    ACM 100 - 140 Prime je visoko mobilno asfaltno postrojenje koje radi na principu kontinuiranog miješanja. Može se podesiti vrijeme punjenja te vrijeme miješanja preko upravljanja postrojenja. Kapacitet asfaltnog postrojenje je od 100 t/h do 140 t/h. Razdvojenost sušara od miješalice donosi veliku prednost u procesu miješanja. Miješalica je spojena direktno na sušaru te se kontinuirano puni s mineralima iz sušare, punilom i vezivnim sredstvom i prazni se direktno na kamion. Cijelo postrojenje je jednostavno, sigurno i potpuno upravljivo pomoću računala.