INOVATIVAN I OKRENUT BUDUĆNOSTI

Nove tehnologije omogućavaju proizvodnju asfalta na nižim temperaturam te smanjuju potrošnju energenata po toni asfalta. Klasičan asfalt se proizvodi na temperaturama od oko 180 °C, suvremeni niskotemperaturni asfalt dopušta proizvodnju pri temperaturama od oko 115 °C.

U suradnji s kupcima i laboratorijima razvili smo postupak s upjenjenim bitumenom. Ovaj postupak počiva na pjenjenju bitumena pomoću vode i koristi se u našim kontinuiranim i cikličkim postrojenjima. Upjenjeni bitumen radi bez ikakvih kemijskih dodataka i može se naknadno montirati na postojeća postrojenja uz minimalne troškove.

Niskotemperaturni asfalt možemo postavljati na nižim temperaturam te je potreban manji broj valjanja za istu nabijenost niskotemperaturnog asfalta u odnosu na klasičan asfalt.

NAČIN UPJENJAVANJA BITUMENA

Bitumen zagrijavamo na 160 °C te mu dodajemo hladnu vodu pod pritiskom nakon koje nastaje upjenjeni bitumen. Omjer vode i bitumena je da na 1 litru vrućeg bitumena ide 2 – 4 % hladne vode odnosno 0,03 litara te na kraju dobivamo 20 litara upjenjenog bitumena dok je udio vode u asfaltnu od oko 0,15 %.