NENADMAŠIVA TEHNOLOGIJA STAROG ASFALTA

U Ammann-u su razvili sustav koji reciklira stari asfalt bez presedana. Iskoristivost od starog asfalta, odnosno recikliranja, je apsolutna potreba današnjice. U mogućnosti smo Vam ponuditi rješenja po mjeri koja se odnose na preradu starog asfalta. Naš moderni sustav reciklaže nudi izuzetno visoke kvalitete tako proizvedenog asfalta. Ammann sustav reciklaže savršeno funkcionira sa Ammann upjenjenim bitumenom kojeg koristimo za proizvodnju niskotemperaturnog asfalta te sa kombiniranjem i zajedničkim korištenjem ovih dvaju rješenja povećavamo uštede i ispuštanje ispušnih plinova.

Za različite uvjete i zahtjeve kupaca u ponudi imamo različita rješenja. Ammann nudi sljedeće sustave reciklaže:

  • RAC 40 – hladna reciklaža koja se dodaje direktno u miješalicu te ga možemo koristiti od 25% pa sve do 40%
  • RAH 40 – vruća reciklaža koja se dobiva pomoću dodavanja starog asfalta u središnji dio sušare koji se potom zagrijava te ga možemo koristiti do 40%
  • RAH 60 – vruća reciklaža koja radi na sličan način kao i RAH 40 ali ovog puta za stari asfalt imamo zasebnu sušaru koja se nalazi na paralelnom tornju te možemo koristi sve do 60% starog asfalta
  • RAH 100 – vruća reciklaža koja radi na sličan način kao RAH 60 ali je sušara protustrujna sa fiksnim dijelom