1. ACP  120 - 300 ContiMix

  ACP 120 - 300 ContiMix je stacionarno asfaltno postrojenje koje kombinira najbolje iz oba svijeta kontinuiranog miješanja. Postrojenje posjeduje kontinuiranu miješalicu koja osigurava visoku kvalitetu i visoku homogenost asfaltne mase. Razdvajanjem postupka zagrijavanja materijala i miješanja omogućava se jednostavno, točno i direktno dodavanje minerala u miješalicu. Mineral se iz sušare kontinuirano preko vrućeg elevatora doprema u miješalicu u koju se dopremaju i punilo i vezivno sredstvo.
  ContiMix postrojenje posjeduje silos gotove mješavine te postoje 2 izvedbe ovog postrojena:
  1.miješalica se nalazi na silosu gotove mješavine
  2. miješalica se nalazi pokraj silosa gotove mješavine te se mješavina u silos doprema pomoću transportne trake. 
  Pokretanje i gašenje bez gubitka materijala pomaže da se proizvodni troškovi svedu na minimum. Kapacitet asfaltnog postrojenja je od 120 t/h do 320 t/h.​​​​​​

   
 2. SCC ColdMix 400

  SCC ColdMix 400 je kontinuirano asfaltno postrojenje koje primjenjuje princip hladnog miješanja asfaltne mase. Metoda hladnog miješanja sve je popularnija zbog znatne uštede energenata. Kapacitet asfaltnog postrojenja je od 200 t/h do 400 t/h. Postrojenje ColdMix II dolazi opremljeno sustavom upjenjenog bitumena. To je mobilno postrojenje s autonomnom mobilnošću. Cijelo postrojenje je smješteno u nekoliko mobilnih jedinica.