1. ACT 140 CONTIQUICK


ACT 140 ContiQuick je transportno optimizirano postrojenje koje kombinira najbolje iz oba svijeta kontinuiranog miješanja. Postrojenje posjeduje kontinuiranu miješalicu koja osigurava visoku kvalitetu i visoku homogenost asfaltne mase. Razdvajanjem postupka zagrijavanja materijala i miješanja  omogućava se jednostavno, točno i direktno dodavanje minerala u miješalicu. Mineral se iz sušare kontinuirano preko vrućeg elevatora doprema u miješalicu u koju se dopremaju i punilo i vezivno sredstvo.

ContiMix postrojenje posjeduje silos gotove mješavine te postoje 2 izvedbe ovog postrojena:

  • miješalica se nalazi na silosu gotove mješavine 
  • miješalica se nalazi pokraj silosa gotove mješavine te se mješavina u silos doprema pomoću transportne trake. 

Pokretanje i gašenje bez gubitka materijala pomaže da se proizvodni troškovi svedu na minimum. Postrojenje je mobilno te se montira na željezne temelje. Kapacitet asfaltnog postrojenja je 140 t/h.